top of page
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • TripAdvisor - White Circle

KRUMBENOWE

Jak a proč to vlastně děláme?

PROČ KRUMBENOWE?

Český Krumlov, pro nějž je Krumbenowe nejstarším dochovaným názvem (polovina 13. století), byl totiž od pravěku významným místem křižovaným obchodními trasami, což také dokládají četné archeologické nálezy v celém regionu. Dálkové cesty, které vedly údolím Vltavy, spojovaly českou kotlinu s Podunajím i dalekým Středomořím. Proto je Krumbenowe koncipováno jako kupecká osada, v níž se na jeden víkend sejdou kupci a řemeslníci z dalekých i blízkých krajin napříč minulostí, aby zde návštěvníkům osady předvedli nejen své zboží, ale i dovednosti a kulturu různých období dávné minulosti naší země. Kupecká osada Krumbenowe se koná již od roku 2014 v  překrásném prostředí Pivovarské zahrady v Českém Krumlově, v místě nejstaršího doloženého osídlení krumlovského meandru. Akci pořádá Regionální muzeum v Českém Krumlově spolu s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech. A jak kupecká osada roste si můžete prohlédnou v záblescích z let minulých

 

KRUMBEŠÍLENSTVÍ

 

Jak ale vybudovat zdání historické kupecké osady uvnitř velké a krásné, avšak prázdné zahrady? Tajemství spočívá v dostatku dřeva, hlíny, proutí, plachtoviny a rákosu. A také silných pažích, velkém nasazení a odolných nervech. Během jediného týdne příprav před akcí se tak zahrada zaplní přístřešky od doby kamenné až po středověk. Architektonické předlohy některých z nich bychom našli například v mezolitu či neolitu. Právě tuto část osady věnovanou starší i mladší době kamenné se v posledních letech podařilo velmi propracovat. Hodiny a hodiny sklízení a vázání rákosu na střechy, šlapání mazanice na pícku nebo výpravy na proutí jsou tak každoročně odměněny autentickou atmosférou hlubokého pravěku. Když se k tomu připočtou stovky hodin příprav kostýmů, přednášek, znalostí, dovedností a uměleckých vystoupení více jak stovky řemeslníků, lektorů a archeologů, vznikne neopakovatelný koktejl plný zážitků. Popsat to snad ani nejde, to se musí vidět!

a JAK TO VŠECHNO ZAČALO?


"Hele, co kdybychom spolu vymyslely nějaký takový malý pravěký řemeslný workshop?", řekly si jednoho slunného jarního odpoledne roku 2014 dvě mladé archeoložky, sedíc spolu na pražském vltavském nábřeží. "Jasně, proč ne, co třeba v září? Pozveme pár kamarádů a užijeme si to!"...O čtyři roky později je září zastihlo opět na břehu Vltavy, ovšem v Českém Krumlově, v plném proudu hektických příprav čtvrtého ročníku největší pravěké oživené akce v Čechách. Kupecké osadě Krumbenowe prostě není souzeno být malým řemeslným workshopem...

HOSTINA MINULOSTI NA KRUMBENOWE 2018

co to je krumbenowe?


Kupecká osada Krumbenowe, veletrh pravěké a středověké kultury, je ojedinělá historicky průřezová akce, zaměřená na prezentaci a popularizaci archeologie. V podobě symbolického tržiště názorně seznamuje návštěvníka s technologickým vývojem lidstva od doby kamenné po středověk, to vše na základě archeologických pramenů a formou experimentální archeologie. Program je založen na interaktivní prezentaci a rekonstrukci řemesel, výrobních procesů či životního stylu a jeho součástí jsou také přednášky s ukázkami, vystoupení s pravěkou hudbou i tancem, "Muzeum v zahradě" nebo „Stezka pravěkého kupce“ určená nejen dětem. Zkrátka na své si přijde každý. Akce se koná každoročně v září, je bezbariérová, přístupná zdarma a určená všem věkovým skupinám.

KRUMBENOWE? KRUMBELOVE!
 

Nejste úplně skalními příznivci minulosti ani archeologie a ptáte se, proč byste vůbec na takovou akci měli přijet?

 

Protože Krumbenowe...

... vás zavede až ke kořenům naší vlastní civilizace.

... vám prozradí, jak lidé u nás žili v dobách, kdy písmo bylo dalekou budoucností.

... je místem, kde můžete prožít zkušenosti našich prapředků.

... je jedinou akcí, kde uvidíte paleolitické lovce, první zemědělce, lid doby bronzové, Kelty, Germány i Slovany pohromadě.

... dává možnost vyzkoušet si dávno zaniklá řemesla a technologie na vlastní kůži.

... ukazuje trvale udržitelné alternativy každodenních činností, které můžete využít i dnes.

... spojuje nejen nová přátelství, ale i lásky. 

... je otevřeno všem věkovým kategoriím, rodinám, párům, singles, spolkům, školám - prostě všem.

... si zamilujete!

CZ  I  EN  I GER

bottom of page